Zastrzeżenie

Niniejsza witryna jest usługą firmy SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL). Przedstawione w niej informacje i literatura pełnią tylko rolę informacyjną. Zamieszczone w tym serwisie informacje medyczne są przeznaczone tylko do celów informacyjnych i nie mogą zastąpić porady lekarza lub innego przedstawiciela służby zdrowia. Choć firma SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) dołożyła wszelkich starań, aby prezentowane w tej witrynie materiały były aktualne i dokładne, nie gwarantuje (pośrednio ani bezpośrednio) dokładności tych informacji oraz nie odpowiada za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następcze lub inne szkody lub obrażenia wynikłe z korzystania z tej witryny lub z polegania na zamieszczonych w niej informacjach. Firma SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) może w dowolnej chwili bez powiadomienia zmienić materiały zamieszczone w tej witrynie, ale nie zobowiązuje się w żaden sposób do ich aktualizowania.