Jak przepisać mieszkanie?

jak-przepisac-mieszkanie

jak przepisać mieszkanie

Przeniesienie mieszkania na inną osobę jest jak najbardziej możliwe. Nieruchomość można podarować drugiej osobie w formie darowizny, testamentu czy umowy dożywocia. Są to najbardziej popularne sposoby na przekazanie mieszkania. Przeważnie to rodzice decydują się na taki krok względem dziecka. Często także dziadkowie przekazują swoją własność w postaci nieruchomości na wnuki, z myślą o ich przyszłości. Powyższe sposoby przekazania praw majątkowych z darczyńcy na obdarowanego mają określone warunki. W przypadku, kiedy nie dokonamy żadnych czynności, nieruchomość wejdzie w skład spadku po naszej śmierci. Osobami posiadającymi według ustawy pierwszeństwo kolejności spadkobrania są dzieci i małżonek. Jeśli zależy nam, aby precyzyjnie rozrządzić majątkiem, konieczne jest spisanie testamentu.

TESTAMENT

Chcąc określić udziały spadkobierców w masie spadkowej po śmierci spadkodawcy, należy wcześniej spisać testament. Jest to ważne, szczególnie jeśli spadkodawca chce zmienić zasady dziedziczenia wynikające z przepisów. Niekiedy skup nieruchomości mogą pojawić się problemy. Dzieje się tak, gdy wszystkie osoby przewidziane do dziedziczenia z mocy ustawy nie otrzymają części spadku lub otrzymają część mniejszą niż powinny. Wtedy mają one prawo wystąpić z roszczeniem o zachowek. Najczęściej taka sytuacja dotyczy małżonka lub/i dzieci spadkodawcy, jeżeli w testamencie zostali pominięci. Przepisy przewidują, że zachowek w przypadku osoby pełnoletniej wynosi połowę ustawowego udziału, w w przypadku osoby niepełnoletniej lub niezdolnej do pracy – 2/3.

Gwarancją na to, aby testament był ważny i poprawnie sformułowany, spadkodawca powinien sporządzić pismo w formie notarialnej u notariusza. Udając się do notariusza w celu spisania testamentu, należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dane osobowe osób, które mają zostać spadkobiercami i zapisobiercami. Testament można w każdej chwili zniszczyć i sporządzić nowy bez wskazania powodu. Szczególnym postanowieniem jest zapis windykacyjny, który można umieścić wyłącznie w testamencie notarialnym. Przedmiot zapisu windykacyjnego, w przypadku śmierci automatycznie przechodzi w skład majątku zapisobiercy. Gdy chcemy dokładnie wskazać, komu ze spadkobierców po naszej śmierci przypada mieszkanie, powinniśmy ustanowić zapis windykacyjny w testamencie.

DAROWIZNA

W przypadku, kiedy chcemy nieodpłatnie przekazać mieszkanie drugiej osobie spisujemy tak zwaną umowę darowizny. Aby umowa była skuteczna, należy bezwzględnie uzyskać zgodę przez osobę,  która ma zostać obdarowana. Umowa darowizny może zostać zawarta u notariusza, ponieważ czynności związane z przenoszeniem własności mieszkania muszą być zawierane w formie aktu notarialnego. Szybki skup nieruchomości Do spisania umowy potrzebne będą dowody osobiste stron umowy, dowód nabycia mieszkania i odpis zwykły z księgi wieczystej mieszkania. Przez spisanie umowy darowizny przenosimy pełne prawo do mieszkania, które dotąd przysługiwało nam. Obdarowany nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń wobec darczyńcy, nieodpłatnie nabywa prawo do mieszkania. Do umowy darowizny możemy jednak dołączyć ustanowienie służebności mieszkania, które jest prawnym rozwiązaniem, które może gwarantować nam dożywotnie prawo do korzystania z lokalu mieszkalnego, jeśli nadal chcemy w nim zamieszkiwać. W przypadku, gdy obdarowany dopuszcza się rażącej niewdzięczności, istnieje możliwość odwołania darowizny. Oświadczenie należy złożyć obdarowanemu w ciągu roku od zauważenia rażącej niewdzięczności.

Darowizna dla osoby niepełnoletniej

Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się w momencie osiągnięcia pełnoletniości. Jeżeli zdarzy się tak, że niepełnoletnie dziecko otrzyma nieruchomość w formie darowizny, rodzice lub opiekun prawny sprawują zarząd nad majątkiem dziecka. Do osiągnięcia pełnoletniości, obdarowane dziecko nie może samodzielnie dysponować czy zarządzać nieruchomością. Do podjęcia czynności przekraczających zwykłe zarządzanie majątkiem dziecka, rodzice potrzebują zgody właściwego sądu opiekuńczego. Najważniejsze jednak jest to, że sprawujący zarząd nad majątkiem dziecka, rodzice powinni mieć na uwadze przede wszystkim jego dobro.

UMOWA DOŻYWOCIA

Kolejną formą przeniesienia własności mieszkania jest umowa dożywocia. W tym przypadku, nieruchomość jest obciążona prawem dożywocia, a nabywca zobowiązuje się do zapewnienia nam dożywotniego utrzymania, które zostaje ściśle określone w umowie. W momencie zbycia mieszkania, każdy kolejny właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za określone w umowie zobowiązania alimentacyjne. 

Tu trzeba podkreślić, że umowa dożywocia chroni nas lepiej aniżeli umowa darowizny, ponieważ przepisując mieszkanie, nabywca zobowiązany jest zapewnić nam środki na utrzymanie.Natomiast różnica między darowizną a testamentem polega na tym, że ta pierwsza przenosi prawo do własności w momencie podpisania umowy, natomiast testament sprawia, że majątek przypada spadkobiercy dopiero po śmierci spadkodawcy. Zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego podlega nabycie spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego. Ze zwolnienia z podatku od darowizn mogą skorzystać osoby bliskie dla darczyńcy określone w ustawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *