Warunki korzystania

Ta strona internetowa została utworzona przez spółkę Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (w tekście dalej, jako „Sobi“). Spółka Sobi udostępnia tę stronę internetową łącznie z informacją i materiałami dostępnymi na tej stronie pod warunkiem, że Wy, jako użytkownicy przyjmiecie te Warunki użytkowania. Dostępem albo korzystaniem z tej strony internetowej potwierdzacie, że przeczytaliście, zrozumieliście i zgadzacie się z tymi Warunkami użytkowania.
 
Rezygnacja z odpowiedzialności
Informacje i materiały na tej stronie internetowej są udostępnione tylko do użytku ogólnego. Jakiekolwiek informacje medyczne służą tylko do celów informacyjnych i nie zastępują porady lekarskiej albo innych pracowników służby zdrowia. Mimo to, że spółka Sobi dokłada odpowiednich starań do tego, aby zapewnić dokładność, kompletność i aktualność informacji i materiałów na tej stronie internetowej, to jednak nie udziela żadnych deklaracji, ani nie daje gwarancji (dosłownie ani domyślnie) na dokładność, kompletność albo aktualność informacji. Prosimy przyjąć do wiadomości i zgodzić się z tym, że przyjmujecie pełną odpowiedzialność za korzystanie z tej strony internetowej. Spółka Sobi w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez przepisy prawne wiążąco zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, będące konsekwencją albo inne osobiste szkody, straty albo obrażenia ciała wynikające z korzystania, niemożliwości skorzystania albo polegania na jakiejkolwiek takiej informacji albo materiałach. Spółka Sobi może kiedykolwiek i bez wcześniejszego uprzedzenia zmienić informacje i materiały zamieszczone na tej stronie internetowej.
 
Hipertekstowe odsyłacze
Ta strona internetowa może zawierać odsyłacze do innych niezależnych stron internetowych administrowanych przez trzecie strony, nad którymi Sobi nie a żadnej kontroli. Jakiekolwiek odsyłacze są udostępniane jako usługa naszym odwiedzającym, a spółka Sobi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść takich stron internetowych trzecich stron. Przełączanie i odwiedzanie innych stron internetowych za pośrednictwem strony internetowej spółki Sobi jest więc wyłącznie na Wasze własne ryzyko.
 
Prawa autorskie
Cała treść na tej stronie internetowej (włącznie i bez ograniczenia, teksty, fotografie i wykresy) jest chroniona prawami autorskimi i jest wyłączną własnością spółki Sobi albo jej licencjodawców. Dostęp do, kopiowanie i pobieranie informacji i materiałów jest możliwe tylko do Waszych własnych, niekomercyjnych celów. Jakiekolwiek inne wykorzystanie razem, ale nie wyłącznie, reprodukowanie, zmiany, dystrybuowanie, przenoszenie albo sprzedaż, udzielanie licencji albo publikowanie jakichkolwiek informacji albo materiałów z tej strony internetowej w całości albo częściowo jest wiążąco wzbronione.
 
Znaki ochronne
Wszystkie znaki ochronne, loga i organizacja obiektów na stronie internetowej są rejestrowanymi albo nie rejestrowanymi znakami ochronnymi i wyłączną własnością spółki Sobi, jej licencjodawców albo innych stron trzecich. Zabrania się korzystania, pobierania, kopiowania albo dystrybuowania jakichkolwiek znaków ochronnych, logów i organizacji obiektów w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
 
 
Cookies
Ta strona internetowa wykorzystuje cookies do umożliwienia gromadzenia spółce Sobi informacji o korzystaniu ze stron internetowych przez użytkownika. Cookies są małymi plikami informacji zapisanymi w pamięci przeglądarki użytkownika. Spółka Sobi nie korzysta z cookies do żadnych innych celów, niż te, które są wymienione w części Zastosowanie cookies. Przeczytajcie więcej o naszym Zastosowaniu cookies na tej stronie internetowej.

Zdroje

 1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400
 2. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8
 3. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291-296
 4. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407
 5. Garcia-Guixé E, Fontaine V, Baxarias J, et al. Estudio antropológico, paleopatológico y radiológico de las momias localizadas en el almacen número 4 de la casa americana (el Asasif, Luxor, Egypt): proyecto monthemhat 2009. Available from: www.hottopos.com/rih20/garciaguixe.pdf Last accessed  04.09.14
 6. Flatt AE. BUMC PROCEEDINGS 2001; 14: 378-84
 7. Thurson A. J Bone Joint Surg 2003;85-B:469-77
 8. Thurston A. Dupuytren's disease or Cooper's contracture?: Kenneth Fitzpatrick Russell Memorial Lecture. ANZJ Surg 2003; 73(7): 529-35 
 9. Wilbrand, S. 2002. Dupuytren's contracture – features and consequences. Ada Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1130. 53 pp. Uppsala. ISBN 91-554-5262-0.
 10. Leclerq C(2000): Epidemiology. In Tubiana R, Leclerq C, Hurst LC. Dupuytren´s disease 53-58. Informa healthcare.
 11. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18
 12. Noble J, et al. J Bone Joint Surg 1984; 66: 322-5
 13. Hart MG and Hooper G. Postgrad Med J 2005; 81: 425-428
 14. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997; 24: 153-9
 15. Lund M. Acta Psychiatry Neuro/1941; 16: 465-92
 16. Geoghegan JM, et al. J Hand Surg Br 2004; 29: 423-6
 17. Arafa M, et al. J Hand Surg Br 1992; 17: 221-4
 18. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007; 76: 86-9
 19. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007; 89: 189-198
 20. Armstrong et al. J Bone Joint Surg [Br] 2000;82-B:90-4.
 21. Dias J, Braybrooke J. J Hand Surg 2006; 31(5): 514-521
 22. Summary of Product Characteristics July 2014
 23. Hurst LC et al. NEJM 2009; 361: 968-79
 24. Gilpin D et al. J Hand Surg. 2010;35A:2027–2038
 25. Diaz et al. Hand Clin. 2014; 33-38
 26. van Rijssen AL and Werker PMN. J Hand Surg Br2006; 31(5):498-501
 27. Foucher G et al. J Hand Surg 2003, 28B (5): 427-431
 28. van Rijssen AL et al. Plast Reconstr Surg 2012; 129(2): 469-477
 29. Badois FJ et al. Rev Rhum Ed Fr. 1993 30; 60(11): 808-13
 30. NICE guidelines. Radiation therapy for early Dupuytren's disease. November 2010
 31. Keilholz L et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 1996; 36(4): 891-897
 32. Seegenschmiedt MH et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 2001; 49(3): 785-798
 33. Rayan et al. Hand Clinics. 1999; 15(1):87-96